Cement and Related Materials

 Engineering

Concrete and Aggregates

 Energy

Building Products

Electronic drawings

Wat

Voor SGE3 betekent tekenen :

het in kaart brengen van de elektriciteit, de waterleidingen, en de leidingen voor HVAC (staat voor Heating (verwarming) Ventilation (ventilatie) Airconditioning (verluchting)